School Logo

YGG Castell-nedd

Interactive Bar

Google Search
 

Amseroedd Allweddol Key Times

Dosbarthiadau / Classes

Gollwng/Arrive

NO CHANGE

Casglu PRIF GLWYD /

Pick up MAIN GATE

Casglu CLWYD GEFN/ Pick up BACK GATE

Woodland Rd

Meithrin  /  Nursery  

8.40am A

11.00am B

1.30pm C

 

10.45am

1.00pm

3.30pm

 Derbyn + brodyr a chwiorydd  Reception Class + older siblings

8.40am 

3:00pm

 

Blwyddyn 1  + brodyr a chwiorydd

Year 1 + older siblings

8.45am 

 

              3:00pm

2 + brodyr a chwiorydd yn hŷn

  Year 2 + older siblings

8.45am 

3:05pm

            

Blwyddyn 3/4+ brodyr a chwiorydd

Year 3/4 + older siblings

8.50am

3:15pm 

(3/4T a 3/4R)

3:15pm

(3/4S)

Blynyddoedd   5 + brodyr a chwiorydd yn hŷn

 Years 5 + older siblings

8.50am

 

3.20pm 

Blynyddoedd  6 + brodyr a chwiorydd yn hŷn

 Years  6 + older siblings

8.50am           3.20pm  

Plant sydd yn teithio ar fws ysgol

 School transport

Collection times and drop off times agreed already.

Top