School Logo

YGG Castell-nedd

Interactive Bar

Google Search
 

CRAFf/ PTFA

Mae Cymdeithas Rhieni, Athrawon a Ffrindiau (CRAFf) yn ysgol Castell-nedd yn gwiethio'n galed i gefnogi'r ysgol gorau gallent, mewn amrywiarth o ffyrdd. Maent yn cydweithio er lles y plant gan geisio gwella ar y darpariaeth a'r profiadau mae'r plant yn derbyn tra'n yr ysgol.

Mae pwyllgor y CRAFf yn cwrdd yn rheolaidd er mwyn trefni digwyddiadau hwylus i'r plant ac i gymuned yr ysgol. Am fwy o fanylion cysylltwch gyda swyddfa'r ysgol.

Croeso cynnes i bob un. 

 

The Parent, Teacher and Friends of Castell-nedd work together to support the school in a variety of ways with the children's best interests at the heat of their efforts. They aim to enrich and improve the environment and provision available to the children whilst they are pupils at Castell-nedd.

The PTFA committee meets regularly to arrange events for the children and the community. For more information please contact the school office.

There is a warm welcome to all parents and friends of the school. 

Cofnodion cyfarfodydd / Minutes from the meetings

Top