School Logo

YGG Castell-nedd

Interactive Bar

Google Search
 

Cynghorau Dosbarth 2021-22 Class Council

Er mwyn sicrhau cyfle i bob plentyn mynegi eu barn a chlywed llais ei gilydd mae'r cyngor dosbarth yn cynnwys 4 is gyngor, sef ECO, Iach, Siarter Iaith ac Hawliau Plant. Mae pob un plentyn yn rhan o'r pwyllgorau yma.

 

To ensure that every child has an equitable opportunity to contribute to the school council we have established class councils with 4 sub commitee's. ECO, Healthy School, Language charter and Children's rights. Every child is attached to the class council.  

Cynghorau Dosbarth 2020 Class council

Pledlesio am y Cyngor Dosbarth / Voting for the class council

Top