School Logo

YGG Castell-nedd

Interactive Bar

Google Search
 

Cyngor Ysgol / School Council

Ers y cyfnod clo mae strwythur y cyngor ysgol wedi newid. Erbyn hyn mae cyngor ymhob dosbarth ac maent yn cwrdd yn bythefnosol er mwyn trafod materion sydd yn effeithio'r dosbarth, yr ysgol a'r gymuned. Mae'r strwythur yma'n cynnig cyfle mwy hafal i bob plentyn mynegi ei syniadau. Mae 5 pwyllgor sef. Iach, Cymreictod, Eco, Llais y disgybl a Digidol. 

 

Since the lockdown period the format of the school council has been changed. We want to give as many children as possible an opportunity to participate and as such each class has a school council with 5 sub committee's - Eco, Pupil Voice, Digital leaders, Healthy schools and Cymreictod.  The committee's meet fortnightly to discuss issues that impact on the class, the school and the community. 

Top