School Logo

YGG Castell-nedd

Interactive Bar

Google Search
 

Meithrin / Nursery

Ein bwriad yw i rannu gwybodaeth a chynnig cyfle i chi gael blas ar yr hyn rydym ni yn cyflawni.  

Bydd peth gwybodaeth wrthom ni, lluniau o'r plant yn enghreifftio eu profiadau a chasgliad o wefannau defnyddiol i gefnogi eu dysgu.

Joiwch!

 

Our aim is to share information and offer an opportunity for you to get a flavour of what we do.

There will be some information from us, photographs of the children outlining their experiences and a collection of useful websites to support their learning.

Enjoy!

 

Diolch Miss A Jones, Mrs J Canfield a Mrs B Griffiths. 

Datblygu'r Gymraeg yn ystod gwyliau'r haf / Practicing our Welsh during the holidays

Cyfarwyddiadau Lanlwytho Gwaith ar Hwb / Instructions For Uploading Work to Hwb

Bwydlen Dysgu Adref y Meithrin Chwefror 8fed 2021 / Nursery Learning At Home Menu February 8th 2021

Bwydlen Dysgu Adref y Meithrin Ionawr 25ain 2021 / Nursery Learning At Home Menu January 25th 2021

Bwydlen Dysgu Adref y Meithrin Ionawr 11eg 2021 / Nursery Learning At Home Menu January 11th 2021

Gwybodaeth i gefnogi dysgu o adref Hydref 2020 / Information and activities to support learning at home Oct 2020

Top