School Logo

YGG Castell-nedd

Interactive Bar

Google Search
 

Blwyddyn 1 a 2 / Years 1+2

Ein bwriad yw i rannu gwybodaeth a chynnig cyfle i chi gael blas ar yr hyn rydym ni yn cyflawni.  

Bydd peth gwybodaeth wrthom ni, lluniau o'r plant yn enghreifftio eu profiadau a chasgliad o wefannau defnyddiol i gefnogi eu dysgu.

Joiwch!

 

Our aim is to share information and offer an opportunity for you to get a flavour of what we do.

There will be some information from us, photographs of the children outlining their experiences and a collection of useful websites to support their learning.

Enjoy!

 

Diolch

Mr S Stephens, Miss S Harris, Mrs Phillips a Mrs Loader. 

Dathlu 'da Dona - Parti pobl sy'n Helpu Jac

Ymunwch a Dona Direidi wrth iddi gynnal parti pen-blwydd llawn gemau, hwyl, dawnsio a chanu. Heddiw, bydd Jac yn cael parti 'pobl sy'n helpu' gyda Cwnstabl Jems o Cacamwnci.

Cyw-i-oci | Cân Y Tywydd (The Weather Song)

Fersiwn karaoke o gân tywydd Cyw! A karaoke version of the Cyw weather Song!

Dau gi bach a caneuon Cymraeg

Dau gi bach a caneuon Cymraeg

Top