School Logo

YGG Castell-nedd

Interactive Bar

Google Search
 

Clwb Gofal Ar Ol Ysgol

Gallwch gadw lle yn ein Clwb Gofal trwy'r ffurflen bwcio Fforms. Mae'r clwb yn darparu 1 awr a 55 munud o ofal plant ar ôl ysgol o Ddydd Llun hyd at Ddydd Gwener i blant y Derbyn hyd at flwyddyn 6. Mae'r swyddfa yn danfon y ffurflen Fforms yn wythnosol.

 

You can book a place at our Clwb Gofal via the Forms booking form. The club provides 1 hour and 55 minutes of after school childcare from Monday to Friday for Reception children up to year 6. The booking form is sent from the school office every week.

 

Top