School Logo

YGG Castell-nedd

Interactive Bar

Google Search
 

Gwersi Offerynnol / Instrument Lessons

Mae pob plentyn ym Mlwyddyn 3 yn derbyn gwers offerynnol am ddim.

All children in Year 3 receive free instrument tuition.

 

Cynhelir gwersi cerddorol ar Ddydd Mawrth.

Instrument lessons are held on a Tuesday.

Top