School Logo

YGG Castell-nedd

Interactive Bar

Google Search
 

Meithrin 2021 Nursery

Ein bwriad yw i rannu gwybodaeth a chynnig cyfle i chi gael blas ar yr hyn rydym ni yn cyflawni.  

Bydd peth gwybodaeth wrthom ni, lluniau o'r plant yn enghreifftio eu profiadau a chasgliad o wefannau defnyddiol i gefnogi eu dysgu.

Joiwch!

 

Our aim is to share information and offer an opportunity for you to get a flavour of what we do.

There will be some information from us, photographs of the children outlining their experiences and a collection of useful websites to support their learning.

Enjoy!

 

Diolch Miss A Jones,  Mrs B Griffiths, Miss Sharlene Hunt a Miss Eve Rouse. 

Cyfarfod Croeso'r Meithrin / Nursery Welcome Meeting 30.09.21

Gwybodaeth i gefnogi rhieni a phlant / Information and activities to support parents and children 2021

Datblygu'r Gymraeg yn ystod gwyliau'r haf / Practicing our Welsh during the holidays

Cyfarwyddiadau Lanlwytho Gwaith ar Hwb / Instructions For Uploading Work to Hwb

Top