School Logo

YGG Castell-nedd

Interactive Bar

Google Search
 

UNICEF - Hawliau Plant / Children's Rights

Rydym yn falch iawn i fod yn ysgol Hawliau Plant Lefel 1 / We are proud to be a Level 1 Rights Respecting School

Hawliau Plant

Animeiddiad byr yn dangos y modd y mae Llywodraeth Cymru yn ystyried hawliau plant wrth fynd ati i lunio polisïau. Yng Nghymru, mae plant a phobl ifanc yn bwysig iawn. Dim ots lle ti'n byw, mae gen ti hawliau. Ac mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud parchu'r hawliau yma yn gyfraith ledled Cymru.

Talking about being Rights Respecting at school

Mae UNICEF yn gweithio gydag ysgolion er mwyn creu ethos cefnogol, diogel ac ysgogol. Ysgolion sydd yn parchu hawliau plant, eu annog plant i ddatblygu eu doniau. Ysgol sydd yn maethu er mwyn sicrhau cyfloedd i bob plentyn ffynnu. Yn yr ysgolion yma mae Hawliau Plant wrth wraidd ethos ysgol gyfan. Y nod yw sicrhau fod plant yn hapus, yn gofalgar, yn cyflawni eu potensial ac yn ddinasyddion cydwybodol.
Unicef works with schools in the UK to create safe and inspiring places to learn, where children are respected, their talents are nurtured and they are able to thrive. Our Rights Respecting Schools Award embeds these values in daily school life and gives children the best chance to lead happy, healthy lives and to be responsible, active citizens.

Dyma fi : Yr hawl i chwarae / This Is Me : Article 31 and a Child's Right to Play

On Top Of The World" performed by Imagine Dragons Courtesy of Interscope Records under license from Universal Music Enterprises On 1 February 2013, the UN Committee on the Rights of the Child expanded the world's understanding of the child's right to play by adopting a General Comment on Article 31 of the Convention on the Rights of the Child.

Hawliau gan bob plentyn / We've All Got Rights

'We've all got rights' is a fantastic song and animation by children and staff from Crosby High School, a Unicef UK Rights Respecting School in Liverpool.

Top