School Logo

YGG Castell-nedd

Interactive Bar

Google Search
 

Gwybodaeth allweddol / Useful Information

Amseroedd cyrraedd a gadael yr ysgol Medi 2021

Drop off and pick up times September 2021

 

 

Dosbarthiadau / Classes

Gollwng/Arrive

NO CHANGE

Casglu PRIF GLWYD /

Pick up MAIN GATE

Casglu CLWYD GEFN/ Pick up BACK GATE

 

Meithrin bore 1 / Morning Nursery 1st session

8.40am

 

 

 Derbyn + brodyr a chwiorydd  Reception Class + older siblings

8.50am - 9 am

2.40 – 2.50pm

 

Blwyddyn 1 FfJ + brodyr a chwiorydd

Year 1 Ff Jones+ older siblings

9am - 9.10am

 

2.40pm -2.50pm

Blwyddyn 1 PW+ brodyr a chwiorydd

Year 1 Mrs Ph/W+ older siblings

9am - 9.10am

 

2.50pm – 3.00pm

2/3C + brodyr a chwiorydd yn hŷn

  Year 2/3 Mrs Cox + older siblings

9am - 9.10am

3:00pm – 3:10pm

 

2/3 Mrs Loader and Miss Thomas

Year 2/3 Loader and Thomas + siblings

9am- 9.10am

2.50pm – 3.00pm

 

Blwyddyn 4+ brodyr a chwiorydd

Year 4 + older siblings

9.10am – 9.20pm

    3.00 – 3:10pm

 

Blynyddoedd   5 a 6 + brodyr a chwiorydd yn hŷn

 Years 5 and 6 + older siblings

9.10am – 9.20am

3pm - 3.10pm

 

Plant sydd yn teithio ar fws ysgol

 School transport

Collection times and drop off times agreed already.

 

Top