School Logo

YGG Castell-nedd

Interactive Bar

Google Search
 

Blwyddyn 3 a 4/ Years 3+4

Ein bwriad yw i rannu gwybodaeth a chynnig cyfle i chi gael blas ar yr hyn rydym ni yn cyflawni.  

Bydd peth gwybodaeth wrthom ni, lluniau o'r plant yn enghreifftio eu profiadau a chasgliad o wefannau defnyddiol i gefnogi eu dysgu.

Joiwch!

 

Our aim is to share information and offer an opportunity for you to get a flavour of what we do.

There will be some information from us, photographs of the children outlining their experiences and a collection of useful websites to support their learning.

Enjoy!

 

Diolch

Mr R Thomas, Mrs S Asher, Miss A Harris a Miss C Thomas. 

Doliau Rwsia | Russian Dolls - Jamborî | Cyw | S4C

Doliau Rwsia ar Jamborî - mwynhewch a gwyliwch mwy ar www.s4c.cymru/cyw Russian Dolls on Jamborî - enjoy and watch more at www.s4c.cymru/cyw

Bwyd byw! | Jamborî | S4C

Bwyd byw yn dawnsio!

2_DAFYDD IWAN - YMA O HYD.mp3

Hey Mistar Urdd.mp3

Top