School Logo

YGG Castell-nedd

Interactive Bar

Google Search
 

Pam darllen ? Why is reading important ?

 

Cymraeg

Mae'r tudalennau ar y wefan yma yn dangos ichi'r manteision o ddarllen gyda'r plant yn eich bywyd. Mae yna gyngor ar gael sy'n gysylltiedig ag oedran eich plant.

  • 0-4 oedCyngor wrth ddarllen / llyfrau da

  • 4-7 oedCyngor wrth ddarllen / Llyfrau da

  • 7-11 oedCyngor wrth ddarllen / Llyfrau da

  • 11-14 oedCymorth wrth ddarllen / Llyfrau da

English

The web pages in this site will show you the benefits of reading with the children in your life. There are hints and tips related to your child’s age which you may find useful.

  • Ages 0-4Top tips for reading / Great reads

  • Ages 4-7Top tips for reading / Great reads

  • Ages 7-11Top tips for reading / Great reads

Top