School Logo

YGG Castell-nedd

Interactive Bar

Google Search
 

Blwyddyn / Year 6 2021

Ein bwriad yw i rannu gwybodaeth a chynnig cyfle i chi gael blas ar yr hyn rydym ni yn cyflawni.  

Bydd peth gwybodaeth wrthom ni, lluniau o'r plant yn enghreifftio eu profiadau a chasgliad o wefannau defnyddiol i gefnogi eu dysgu.

Joiwch!

 

Our aim is to share information and offer an opportunity for you to get a flavour of what we do.

There will be some information from us, photographs of the children outlining their experiences and a collection of useful websites to support their learning.

Enjoy!

 

Diolch Mr R Thomas, Mrs N Appleby a Miss S Laidlaw

Noson ddarllen cyflwyniad ac adnoddau Mawrth 2022 / Reading evening presentation and resources March 2022

Top