School Logo

YGG Castell-nedd

Interactive Bar

Google Search
 

Blwyddyn / Year 1 2021

Amserlen gweithgareddau dysgu o adref 18.2.22 Learning from home timetable

Ein bwriad yw i rannu gwybodaeth a chynnig cyfle i chi gael blas ar yr hyn rydym ni yn cyflawni.  

Bydd peth gwybodaeth wrthom ni, lluniau o'r plant yn enghreifftio eu profiadau a chasgliad o wefannau defnyddiol i gefnogi eu dysgu.

Joiwch!

 

Our aim is to share information and offer an opportunity for you to get a flavour of what we do.

There will be some information from us, photographs of the children outlining their experiences and a collection of useful websites to support their learning.

Enjoy!

 

Diolch

Mrs Ffion Cole, Miss Ffion Jones, Miss Catrin Blank, Miss Chloe Jones. 

Cyfarfod Croeso Medi 2021

Top