School Logo

YGG Castell-nedd

Interactive Bar

Google Search
 

Darllen / Reading

Rho amser i ddarllen - hysbysiad teledu

Trwy ddarllen am gyn lleied â 10 munud y dydd gyda'ch plentyn, gallwch wneud gwahaniaeth i'w sgiliau llythrennedd. 

 

Make time to read - TV advert

By reading for just 10 minutes a day with your child, you can make a difference to their literacy skills. 

 

https://www.booktrust.org.uk/

 

https://www.booktrust.org.uk/what-we-do/programmes-and-campaigns/poridrwystori/

Top