School Logo

YGG Castell-nedd

Interactive Bar

Google Search
 

Clwb Brecwast / Breakfast Club

Pob bore - Croeso i bawb! 

8:10 yb  - 8.40 yb

Am ddim!

Rhaid cyrraedd cyn 8.25 yb i gofrestri.

 

Every morning - All children welcome!

8:10 am  -  8.40 am

Free!

Children must register before 8.25am

Top