School Logo

YGG Castell-nedd

Interactive Bar

Google Search
 

Blwyddyn / Year 3 a 4 2021

Cyfarfod croeso/ Welcome meeting powerpoint

18/2/2022 Gweithio adref

Ein bwriad yw i rannu gwybodaeth a chynnig cyfle i chi gael blas ar yr hyn rydym ni yn cyflawni.  

Bydd peth gwybodaeth wrthom ni, lluniau o'r plant yn enghreifftio eu profiadau a chasgliad o wefannau defnyddiol i gefnogi eu dysgu.

Joiwch!

 

Our aim is to share information and offer an opportunity for you to get a flavour of what we do.

There will be some information from us, photographs of the children outlining their experiences and a collection of useful websites to support their learning.

Enjoy!

 

Diolch Mrs S Stephens a Mrs S Asher. 

Bwydlen Chwefor 1-12fed 2021

Bwydlen Ionawr 18-29 2021

Bwydlen Ionawr 2021

Bwydlen Nadolig 2020

Dysgu o bell Rhagfyr 2020

Top