School Logo

YGG Castell-nedd

Interactive Bar

Google Search
 

Pwy ‘di pwy? / Who’s Who?

Staff yr ysgol / School staff

 

Mrs G Shenton - Pennaeth / Head teacher

Mrs L Loader - Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher

Mrs B Hughes - Ysgrifenyddes / School secretary

Mrs D Rees - Ysgrifenyddes / School secretary

 

Athrawon / Teachers

 

Miss A Jones - Pennaeth uned  / Lead teacher

Mrs S Stephens - Pennaeth uned  / Lead teacher

Mr R Thomas - Pennaeth uned  / Lead teacher

Mrs J Cox - Pennaeth uned  / Lead teacher

Mrs N Appleby - CADY (cydlynydd addysg dysgu ychwanegol) / ALENCO (additional learning needs coordinator) Athrawes blynyddoedd 1 a 2 Years 1 and 2 teacher. 

 

Miss F Jones - Athrawes Derbyn / Reception teacher

Mrs E Williams - Athrawes Derbyn / Reception teacher

Miss S Harris - Athrawes blynyddoedd 1 a 2 / Years 1 and 2 teacher 

Mrs C Phillips - Athrawes blynyddoedd 1 a 2 / Years 1 and 2 teacher 

 

Mrs S Asher - Athrawes blwyddyn 4 / Year 4 teacher

Miss A Harris - Athrawes blwyddyn 3 / Year 3 teacher

Miss C Thomas - Athrawes blwyddyn 3 / Year 3 teacher

 

Miss S Laidlaw - Athrawes blynyddoedd 5 a 6 / Years 5 and 6 teacher 

Mr R Lewis - Athro blynyddoedd 5 a 6 / Years 5 and 6 teacher 

 

Cynorthwywyr Dysgu / Teaching assistants

 

Mrs J Canfield - Uwch gynorthwyydd / Higher level teaching assistant

Mr O Williams - Uwch gynorthwyydd / Higher level teaching assistant

Miss M Johns - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant 

Miss E Rouse - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant

Miss S Hunt - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant

Miss N Perkins - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant

Mrs R Williams - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant

Mrs B Griffiths - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant

Miss C Blank - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant

Miss K Ball - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant

Mrs L Francis - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant 

Mrs H Payne - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant 

Mrs M Kingdom - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant

Mrs D Lewis - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant

Miss S Jones - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant 

 

Gofalwr / Caretaker

 

Mr M Pugh

 

Staff y gegin / Kitchen staff

 

Jayne Phillips

Odette Richards

Nicola Key

Kay Ellis

Valerie Nunn 

 

Top