School Logo

YGG Castell-nedd

Interactive Bar

Google Search
 

Pwy ‘di pwy? / Who’s Who?

Staff yr ysgol / School staff

 

Mrs L Loader - Pennaeth Gweithredol/ Acting Head Teacher

Mr R Thomas - Dirprwy Bennaeth dros dro ac athro Blwyddyn 5 

                         Acting Deputy Head and class Year 5 teacher.

 

Staff y Swyddfa / Office Staff

Mrs D Rees - Ysgrifenyddes / School secretary

Miss S Law - Ysgrifenyddes / School secretary

Mrs Gail Smith - Byrser / Burser

 

Athrawon / Teachers

 

Miss A Jones - UDRh a Phennaeth Uned Meithrin / SMT and Lead teacher Nursery  

Mrs C Phillips - UDRh a Phennaeth Uned y Derbyn  / SMT and Reception Lead teacher

Mrs J Cox - UDRh a Phennaeth Uned  blwyddyn 2 / SMT and Lead teacher year 2

Mrs S Stephens - UDRh a Phennaeth Uned blynyddoedd 3 a 4 / SMT Lead teacher year 3 & 4 

Mrs N Appleby - CADY (cydlynydd addysg dysgu ychwanegol) / ALENCO (additional learning needs coordinator) Athrawes blwyddyn 6 / Year 6 teacher. 

Miss A Harris - Pennaeth Uned blwyddyn 1  / Year 1  Class Lead Teacher

Mrs S Asher - Pennaeth Uned blwyddyn 5 / Year 5 Lead  teacher

Miss S Laidlaw - Pennaeth Uned blwyddyn 6 / Year 6 Lead teacher 

Miss L Ellison - Athrawes y Derbyn / Reception Teacher

Mrs C Rees-Morgan  - Athrawes blwyddyn 1  / Year 1 Class Teacher

Miss A Jenkins - Athrawes blwyddyn 2  / Year 2 Class Teacher

Miss C Thomas - Athrawes blwyddyn 3 a 4  / Year 3 & 4 teacher

Mr T Rees - Athro blwyddyn 3 a 4  / Year 3 & 4 teacher

 

 

Cynorthwywyr Dysgu / Teaching assistants

 

Mr O Williams - Uwch gynorthwyydd / Higher level teaching assistant

Mrs B Griffiths - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant

Miss E Rouse - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant

Miss L Evans -  Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant

Mrs Rh Williams - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant

Miss S Hunt - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant

Mrs Rh Leyshon - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant

Miss C Blank - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant

Miss C Jones - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant

Miss N Perkins - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant

Miss S Jones - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant 

Mrs H Payne - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant 

Mrs J Canfield- Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant

Mrs E John- Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant 

Mrs M Kingdom - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant

 

Gofalwr / Caretaker

 

Mr M Pugh

 

Staff y gegin / Kitchen staff

 

Jayne Phillips

Odette Richards

Kay Ellis

Valerie Nunn 

 

Top