School Logo

YGG Castell-nedd

Interactive Bar

Google Search
 

Pwy ‘di pwy? / Who’s Who?

Staff yr ysgol / School staff

 

Mrs G Shenton - Pennaeth / Head teacher

Mrs L Loader - Dirprwy Bennaeth ac athrawes Blwyddyn 2 a 3 

                        Deputy head and class teacher Years 2 and 3.

 

Staff y Swyddfa / Office Staff

Mrs D Rees - Ysgrifenyddes / School secretary

Mrs R James-Collins - Ysgrifenyddes / School secretary

Mrs Gail Smith - Byrser / Burser

 

Athrawon / Teachers

 

Miss A Jones - Pennaeth uned Meithrin a Derbyn / Lead teacher Nursery and Reception  

Athrawes Derbyn / Reception Teacher

Mrs S Stephens - Pennaeth uned  / Lead teacher

Mr R Thomas - Pennaeth uned  / Lead teacher

Mrs J Cox - Pennaeth uned  / Lead teacher

Mrs N Appleby - CADY (cydlynydd addysg dysgu ychwanegol) / ALENCO (additional learning needs coordinator) Athrawes blynyddoedd 1 a 2 Years 1 and 2 teacher. 

 

Miss S Harris - Athrawes Derbyn / Reception teacher

Mrs E Williams - Athrawes blynyddoedd 1  / Year 1 Class Teacher

Miss Ff Jones - Athrawes blynyddoedd 1  / Year 1  Class Teacher

Mrs C Phillips - Athrawes blynyddoedd 1  / Year 1 Class Teacher

Miss C Thomas - Athrawes blwyddyn 2a3 / Year 2&3 teacher

Mrs S Asher - Athrawes blwyddyn 4 / Year 4 teacher

Miss A Harris - Athrawes Meithrin / Nursery teacher

Miss S Laidlaw - Athrawes blynyddoedd 5 a 6 / Years 5 and 6 teacher 

Mr E Jones - Athro cefnogi Cyfnod Allwedol 2 / Support teacher KS2

 

Cynorthwywyr Dysgu / Teaching assistants

 

Mrs J Canfield - Uwch gynorthwyydd / Higher level teaching assistant

Mr O Williams - Uwch gynorthwyydd / Higher level teaching assistant

Miss M Johns - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant 

Miss E Rouse - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant

Miss S Hunt - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant

Miss N Perkins - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant

Mrs R Williams - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant

Mrs B Griffiths - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant

Miss C Blank - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant

Miss K Ball - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant

Mrs L Francis - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant 

Mrs H Payne - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant 

Mrs M Kingdom - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant

Mrs D Lewis - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant

Miss S Jones - Cynorthwyydd dysgu / Teaching assistant 

 

Gofalwr / Caretaker

 

Mr M Pugh

 

Staff y gegin / Kitchen staff

 

Jayne Phillips

Odette Richards

Nicola Key

Kay Ellis

Valerie Nunn 

 

Top